Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara

Sekretess 

TecknaSmart är måna om att du kan ta del av hur din data hanteras och sparas. Läs vidare för en introduktion till hur vi behandlar din data, liksom för att få veta hur den kan användas för att förbättra din användarupplevelse på TecknaSmart.

Den personliga information som du anger när du använder dig av TecknaSmart – såsom förslagsvis födelsedatum, ålder, kön eller adress – tar vi på största allvar. Detta är varför vi aldrig delar meed oss av din personliga information utan ditt tillstånd.

Vi på TecknaSmart behöver dina personliga uppgifter för att kunna ge dig relevanta försäkringsförslag, inhämta olika offerter och ge dig en rättvisande bild av vilka försäkringar som passar bäst för dig.

TecknaSmart lagrar aldrig dina personuppgifter och data längre än det är nödvändigt för att kunna garantera en god användarupplevelse. Vidare så följer TecknaSmart relevanta rekommendationer gällande god personuppgiftssed liksom Datainspektionens riktlinjer för personuppgifter.

Vad gör vi med informationen du delar med oss?

TecknaSmart förmedlar de uppgifter du väljer att dela till samarbetsparter, huvudsakligen i form av försäkringsbolag. Den information du har delat behöver förmedlas på detta vis för att TecknaSmart ska kunna hämta en personlig och relevant offert som är anpassad efter dina personliga kriterier, förutsättningar och detaljer. Dessa uppgifter kan även komma att användas av TecknaSmart för att bättre kunna kartlägga användarbehov liksom ligga till grund för eventuellt framtida förbättringsarbete av TecknaSmart.

GDPR

TecknaSmart följer Dataskyddsförordningen (i folkmun kallad GDPR) som började tillämpas den 25 maj 2018. Denna bestämmelse är del av en gemensam generell reglering av personuppgiftsbehandling inom EU. Nationell lag kan komma att komplettera GDPR, och i Sverige så görs detta av kompletterande dataskyddslagen. TecknaSmart agerar i samförstånd med båda dessa bestämmelser och följer likaså övrig relevant dataskyddslagstiftning.

Cookies

TecknaSmart använder sig av cookies för att bättre kunna tillgodose användares behov. Cookies är textbaserade datafiler som används av webbplatser för att överföra små mängder information mellan en besökare och webbplatsen, mellan besökaren och tredje part, eller annan part i enlighet med gällande integritetspolicy. Cookie-insamling går att stänga av i webbläsarens inställningar. Cookies är nödvändiga för att kunna få den bästa upplevelsen av TecknaSmart, och om en användare väljer att stänga av cookies så kan det inte garanteras att plattformen fungerar på avsett sätt. Det finns olika typer av cookies – varav så kallade ”nödvändiga cookies” behövs för att kunna navigera och interagera med webbplatsen. Utan dessa så kan inte TecknaSmart garantera att de onlinetjänster användare begär går att komma på.

Övrig insamlad information

TecknaSmart kan komma att mäta resultatet av plattformens annonsering med hjälp av cookies, spårningsskript eller andra uppföljningsverktyg. Vidare kan övriga verktyg och tjänster, såsom Google Analytics, Google Optimize eller övriga tjänster komma att användas i syfte att optimera användarupplevelsen liksom bättre förstå hur besökare finner, navigerar och använder TecknaSmart. Övriga sekretessuppgifter finns att tillgå inom ”Om försäkringsdistribuering”, ”Villkor”, eller genom att kontakta TecknaSmart. Detta kan antingen göras digitalt via hej@tecknasmart.se eller på post med hjälp av den adress som finns angiven på Kontakt-sidan.