Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara

Allmännavillkor

De härpå följande villkoren avser hur webbtjänsten www.tecknasmart.se – som förses av enskild firma(TecknaSmart) – skall nyttjas och användas. Genom att använda TecknaSmart och de tjänster webbtjänsten erbjuder så accepterar besökare därigenom de följande villkoren. De besökare som inte accepterar dessa villkor kan därför avböja från att nyttja tjänsten och välja att lämna hemsidan.

1. Allmänna bestämmelser

De följande allmänna reglerna gäller för TecknaSmart:

  • Det är förbjudet att utan explicit tillstånd från TecknaSmart på något vis kopiera, duplicera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från denna webbtjänst. Användare och brukare av TecknaSmart är dock fria att spara, ladda ner eller kopiera innehåll om detta material är ämnat för personligt bruk.

2. TecknaSmarts rättigheter och ansvar

I egenskap av ägare och driftansvarig för webbtjänsten TecknaSmart har TecknaSmart ett antal rättigheter att följa, antingen beroende på rättsliga, kommersiella, säkerhetsrelaterade eller funktionella skäl. Vidare ämnar TecknaSmart i alla sammanhang följa och använda dessa rättigheter i enlighet med vad som kan anses vara god användarsed.

  • TecknaSmart kommer inte hållas ansvarig och kan inte tvingas att ställas till svars för eventuella tillfällen då webbtjänst inte går att nå, ligger nere, eller har funktionalitet som inte fungerar såsom det är ämnat. Vidare kommer inte TecknaSmart kunna hållas ansvarig för eventualiteter där anslutna aktörer, återförsäljare eller leverantörer orsakar skada eller problem.
  • TecknaSmart ämnar alltid tillgodose och leverera information som är tillförlitlig, aktuell, korrekt och uppdaterad. TecknaSmart kan dock inte till fullo garantera absolut korrekthet, tillförlitlighet eller aktualitet av den relevanta informationen som presenteras på webbtjänsten. Användare av TecknaSmart företar sig därigenom allt agerande på webbplatsen på sitt eget ansvar. Därtill kan inte TecknaSmart hållas ansvarig för några specifika val eller beslut tagna av användare baserat på den information som presenteras av TecknaSmart.
  • TecknaSmart kan inte komma att hållas ansvarig för eventuell förlust eller skada som har åsamkats som en följd av ingånget avtal med något av de företag som finns listade på TecknaSmart. Eventuella fel eller felande funktionalitet bör rapporteras till hej@tecknasmart.se.

3. Avtal gällande personuppgifter

Vänligen konsultera TecknaSmarts personuppgiftspolicy.

4. Cookies

TecknaSmart uppmärksammar, i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), att webbtjänsten använder sig av cookies för att kunna spara uppgifter och underlätta för besökare. Om en besökare inte godkänner användandet av cookies uppmanas denne välja att inte använda sig av TecknaSmart eller konfigurera sin webbläsare så att cookies inte accepteras.

5. Ändring av villkor

TecknaSmart reserverar sig rätten och möjligheten att ändra på sina användarvillkor och bestämmelser, om detta skulle krävas för att efterleva relevant lagstiftning, myndighetsbeslut, eller kunna leverera bättre funktionalitet. TecknaSmart uppmanar sina användare att regelbundet besöka TecknaSmarts användarvillkor för att undersöka huruvida eventuella ändringar har skett. Genom att fortsätta att använda sig av tjänsten anses därigenom en besökare ha godkänt TecknaSmarts villkor och regler vid tillfället av besöket.

6. Samtycke

Genom att acceptera de ovanstående villkoren godkänner du att TecknaSmart, liksom samarbetsparter kopplade till TecknaSmart att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

7. Om TecknaSmart


E-post: hej@tecknasmart.se