Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara
Vilken Bilförsäkring passar dig? Jämför och spara
Bilförsäkring

Jämför alla Sveriges försäkringar och spara pengar! Våra kunder sparar i snitt 1856 kr/år. Gör ett smart val du också, helt kostnadsfritt!

Bilförsäkring

Försäkra din bil

En bilförsäkring ger ersättning vid personskador för dig och andra. Den ger också ersättning för skador på annans egendom, orsakat av din bil. En bilförsäkring kan delas in i tre olika kategorier - Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Helförsäkring. Trafikförsäkringen är den minst omfattande försäkringen och helförsäkringen ger dig högst skydd. Mer om detta kan du läsa under nästa rubrik.

Bilförsäkringens olika delar

Trafikförsäkring

Som bilägare är du enligt lag skyldig att ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ger ersättning för personskador vid en bilolycka. Den ger ersättning både för personerna i och utanför bilen.

Denna försäkring ger också ersättning om föraren av din bil orsakar skada på någon annans egendom i samband med en trafikolycka. Syftet med trafikförsäkringen är alltså att skydda dina medtrafikanter och deras egendom, men också dig själv.

En trafikförsäkring är den minsta omfattningen du kan välja på din försäkring och ger ingen ersättning av skador på din egen bil.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår, utöver trafikförsäkringen, vanligtvis även ersättning för stöld, brand, maskinskada och bärgning. Ersättning för krossad glasruta, rättskydd och bärgning ingår normalt sett också. Hur mycket ersättning du kan få och vad som ingår skiljer sig åt mellan bolagen. Jämför bilförsäkring noggrant på TecknaSmart.se, så att du hittar den som passar bäst för dig.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den försäkring som ger det mest omfattande skyddet. Den har alla delar som finns i halvförsäkring men här kan du även få ersättning för tex. vagnskador, kupéskador borttappade bilnycklar mm.

En helförsäkring passar framförallt dig som har en ny bil eller en bil med högt värde.

Tilläggsförsäkringar

Det går att utöka din försäkring med olika tillägg för att göra den mer komplett. Med dessa tillägg kan du tex. få rabatt på självrisken, få en kostnadsfri hyrbil vid bilskada eller få tillgång till kostnadsfri och snabb vård.

Bra att veta när du jämför bilförsäkring

Premie

Premien är själva kostnaden för försäkringen. Priset varierar beroende på faktorer som bland annat din ålder, var du bor, bilens modell och tillverkningsår och hur många mil du kör per år. Är du ung du ofta en högre premie då unga är mindre erfarna och anses utgöra en större risk i trafiken.

Vilken typ av försäkring du väljer spelar också roll. Trafikförsäkringen är den billigaste varianten medan helförsäkringen som är den mest omfattande försäkringen också kostar mest.

Din månadspremie blir billigare om du väljer en högre självrisk. Råkar du sällan ut för olyckor sparar pengar på detta men om du råkar ut för många olyckor blir detta ett mer kostsamt alternativ.

Vilket bolag du väljer att teckna hos spelar stor roll för premien. Jämför bilförsäkring noga så att du får ett bra skydd till en billig premie. Vissa bolag ger dig billigare premie om du har ett larm på bilen, eller om du ställer bilen i garage över natten.

Byte av bilförsäkring

Vanligtvis kan du byta försäkringsbolag efter 1 år. Vilken förfallodag du har står i ditt försäkringsavtal.

Självrisk

Självrisken är den del av skadan som du måste betala själv vid varje skadetillfälle. Hur mycket självrisken blir beror på vad som hänt, vilken försäkring det gäller och även vilket bolag du valt att teckna din försäkring hos.

En del bolag har ingen självrisk på sin trafikförsäkring om försäkringstagaren är över 25 år. Däremot tillkommer alltid en självrisk på halv-och helförsäkringen.

Brand

Brandförsäkringen ger dig ersättning för skador på bilen som brand, explosion och åsknedslag. Ingår i hel-och halvförsäkring

Glas

Glasförsäkring ingår i alla halv-och helförsäkringar. Denna ersätter skador på vindruta, sidoruta och bakruta om de krossas eller spräcks.

Maskin

Maskinskadeförsäkringen ersätter skador på bla. växellåda, motor och batteri för drivning av el och hybridbilar. Försäkringen ingår i halv- och helförsäkring.

Stöld

Stöldersättningen ger dig ersättning om din bil blir stulen. Den ger också ersättning vid stöld av fordonsdelar till bilen. Ingår i hel och halvförsäkringen.

Vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ingår i helförsäkringen. Den ersätter skador på din bil vid skadegörelse, trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.

Räddning

Denna försäkring ingår i halv och helförsäkringen. Den ersätter kostnaden av bärgning och även transport av förare och passagerare.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ger dig som bilägare ersättning för kostnader av ombuds och rättegångskostnader vid vissa tvister. Försäkringen ingår i hel och halvförsäkring.

Allrisk

Allrisk ingår i vissa halv-och helförsäkringar Jämför bilförsäkring för att ta reda på vilka bolag som erbjuder detta.

Med Allrisk kan du få ersättning för skador inne i bilen, exempelvis rengöring från fläckar och mat. Du kan också ersättas om du feltankar eller om du tappar bort nycklarna.

Rabatt

Många bolag erbjuder olika typer av rabatter. Ta en närmare titt på detta när du jämför bilförsäkring så du inte missar chansen att spara några slantar.

Några råd från oss när du jämför bilförsäkring

Tänk igenom vilken typ av bilförsäkring du behöver. Har du en äldre bil kan det vara onödiga pengar att betala för en helförsäkring. Medan det kan vara dumsnålt att endast ta en trafikförsäkring på en mer värdefull bil.

Betala hela beloppet på en gång, ofta tillkommer avgifter när du delar upp betalningen

Har du ett larm eller tillgång till ett garage kan du hos vissa bolag få billigare premie

Premien påverkas av hur många mil du kör årligen. Skriv in en korrekt körsträcka så att du inte behöver betala extra.

Ju högre självrisk desto lägre premie och vice versa. Råkar du sällan ut för olyckor lönar det sig att sätta en högre självrisk.

Vanliga frågor om bilförsäkringar

Vad påverkar priset på min bilförsäkring?

Vilket försäkringsbolag du väljer påverkar priset på din bilförsäkring. Men det finns även andra faktorer som påverkar priset. Andra faktorer som påverkar priset är:

  • Var du bor
  • Din ålder
  • Hur många år du haft körkort
  • Bilens ålder och modell
  • Hur många mil du kör per år

Vad finns det för olika typer av bilförsäkringar?

Bilförsäkringen brukar delas upp i tre olika nivåer. Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är den billigaste men också minst omfattande varianten och helförsäkringen ger högst skydd.

Gäller min försäkring utomlands?

Den svenska trafikförsäkringen gäller i hela världen. Denna försäkring ersätter personskador och skador på annans egendom som du orsakat med din bil. Vad gäller din hel-och halvförsäkring gäller olika regler för olika länder.

Grönt kort

En del länder kräver att du kan visa upp ett grönt kort som bevis på att du har en trafikförsäkring. Kortet beställer du från ditt försäkringsbolag. I de flesta länder inom europa behöver du dock inte ta med ett grönt kort.

1