Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara
Vilken Hundförsäkring passar dig? Jämför och spara
Hundförsäkring

Jämför alla Sveriges försäkringar och spara pengar! Våra kunder sparar i snitt 1856 kr/år. Gör ett smart val du också, helt kostnadsfritt!

Hundens kön

Information collected villkor. Mer info

Specialförsäkringar till din hundförsäkring

Behövs verkligen en specialförsäkring?

I vissa fall: ja. I andra fall: nej. Vi har inget konkret svar på denna fråga. Många som tecknar en hundförsäkring behöver egentligen bara det skydd som en grundförsäkring innebär. En mycket vanlig tilläggsförsäkring är en livförsäkring, som kompenserar dig som ägare ifall din hund plötsligt går bort. En del nöjer sig där medan andra vill komplettera sin hundförsäkring med fler tilläggsförsäkringar och specialförsäkringar.

Vad du och din hund behöver är upp till dig. Dina val kommer att påverka ditt och din hunds gemensamma liv, så tänk noga igenom vad som är lämpligt. Då är ni väl rustade för framtiden.

Nedan listar vi de vanligaste specialförsäkringarna:

Flockförsäkring

Om du har många hundar kan denna specialförsäkring vara ett bra alternativ. Du väljer själv vilken nivå du vill att maxbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen ska ligga på och med en flockförsäkring behöver du inte försäkra varje enskild individ eftersom att en flockförsäkring gäller för samtliga hundar i ditt hushåll. För att denna lösning ska löna sig bör du ha fyra hundar eller fler, enligt Agria. Någon övre gräns finns inte. Fyra, sex, åtta eller tio hundar spelar alltså ingen roll – varenda en innefattas av skyddet.

Kennel

Om du driver kennel är denna specialförsäkring en lösning som ger dig komplett skydd. Fokus ligger mer på dig som arbetar med hundarna, snarare än på hundarna. Saker som ingår är exempelvis Ansvar, Rättsskydd, Olycksfall och Kris. Välj med fördel denna för att inte råka illa ut vid oförutsedda händelser.

Dolda fel-försäkring

Den här specialförsäkringen lämpar sig till dig som är uppfödare. Om en av dina valpar visar sig vara född med ett så kallat dolt fel, kan ersättning ges om detta upptäcks hos veterinär vid en undersökning. För att denna försäkring ska gälla behöver den vara tecknad tidigt i hundens liv och kräver också ett veterinärintyg som styrker att den då var helt frisk.

Jakthundsförsäkring

Marknadsförs som den kompletta försäkringen för dig som äger en hund som klassas som jakthund eller dig som äger en blandrashund som har någon av dessa raser i sig. Förutom veterinärvårdsförsäkring är det brukligt att livförsäkring, rehabilitering och medicin ingår. Det är också vanligt att du kan få ekonomisk kompensation om din hund springer bort när ni är ute och jagar eller liknande.

Jaktlagsförsäkring

Om du jagar med andra så kan du teckna en försäkring som tryggar hela jaktlaget. Normala komponenter i en sådan är bland annat livförsäkring och ersättning för skador som uppstår vid olycka. För att få lov att ta en sådan försäkring krävs det att du är en jaktledare som är medlem i Svenska Jägareförbundet.

Olycksfall

Det här är en variant som innebär att du kan få ersättning om din hund bryter ett ben, blir biten eller råkar klämma sig. Den gäller dock inte vid sjukdom. En del försäkringsbolag erbjuder en version av Olycksfall kombinerad med Livförsäkring. En sådan ger endast ersättning om din hund skulle avlida som ett resultat av en plötslig yttre händelse.

När det kommer till självrisk, så brukar den vara likvärdig självrisknivån på en ordinarie veterinärvårdsförsäkring.

Valpkullsförsäkring

Om du är intresserad av en valpkullsförsäkring behöver du först teckna en veterinärvårdsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Detta förfarande brukar vara standard. Den vanliga veterinärvårdsförsäkringen går att teckna från och med att din hund är sex veckor gammal. Med en valpkullsförsäkring får valpen eller valparna däremot skydd direkt från födseln. Försäkringen gäller sedan fram tills den dag som valpen eller valparna säljs, men som längst tills upp till fyra månader.

1