Folksam Hundförsäkring

Varför ska du välja Folksam?

 • Du kan välja mellan tre olika försäkringspaket
 • I paketet Folksam Stor ingår medicin och rehabilitering
 • Du är alltid garanterad ersättning för veterinärvård på minst 22 500 kronor

Information om hundförsäkringar hos Folksam

Om du är blir kund hos Folksam kan du välja mellan tre olika paket av hundförsäkringar. Deras tre nivåer är Bas, Mellan och Stor. Som du säkert anar, är det ersättningsnivåerna och vad som ingår som skiljer dem åt.

Bas är vad det låter som: en grundförsäkring. När Konsumenternas gjorde en undersökning av hundförsäkringar fick denna variant endast 2,4 av 5 i betyg. Vi tycker därför att du borde satsa på något av de andra, mer avancerade paketen istället.

Karenstid

Folksam följer samma linje som de flesta andra försäkringsbolag med 20 dagars karenstid. Om du vill slippa denna osäkra försäkringstid behöver du teckna din försäkring innan din hund har hunnit bli tolv veckor gammal. Du måste då kunna visa upp ett veterinärintyg från köptillfället som är max fyra månader gammalt. Detta för att garantera att din hund är frisk.

Ålder

Även när det gäller ålder så följer Folksam samma linje som de flesta andra försäkringsbolag. Du kan med andra ord teckna en försäkring för din hund först efter att den har blivit sex veckor. Därefter kan en veterinärvårdsförsäkring skaffas fram till och med att din hund fyller sex år.

Denna gräns gäller också för livförsäkring. Denna upphör efter att hunden är någonstans mellan åtta och tio år, beroende på vilken ras den är av.

Vi anser därför att Folksam får ett medelbetyg här. Många andra försäkringsbolag har inte någon övre gräns när det kommer till veterinärvårdsförsäkring och har heller inte lika låga åldersgränser för livförsäkring.

Veterinärvård

Maxersättning

 • Bas 25 000 kronor
 • Mellan 50 000 kronor
 • Stor 75 000 kronor

Sänkning

 • Bas. Minus 2500 kronor per år efter att din hund fyllt åtta år. Sänks dock aldrig under 7500 kronor.
 • Mellan. Minus 5000 kronor per år efter att din hund fyllt åtta år. Sänks dock aldrig under 15 000 kronor.
 • Stor. Minus 7500 kronor per år efter att din hund fyllt åtta år. Sänks dock aldrig under 22 500 kronor.

Medicin

 • Bas. Du kan få ersättning för medicin och förband som används vid vård av din hund.
 • Mellan. Samma ersättning som i Bas, men det går också att få kompensation för receptbelagda mediciner på upp till 3000 kronor utskrivna av en legitimerad veterinär.
 • Stor. Samma ersättning som i Mellan, men här har du istället möjlighet att få ut ett belopp på 5000 kronor per år.
 • Kastration och sterilisering. Det spelar ingen roll vilket paket du har här. Ersättning för kastration och sterilisering betalas endast ut om en veterinär anser att det är nödvändigt för din hunds välbefinnande. Om du anser att din hund behöver kastreras eller steriliseras måste du alltså få ett intyg av en veterinär som styrker detta. Sedan behöver ingreppet godkännas av Folksam. Annars riskerar du att bli utan ersättning.

MR/CT

 • Bas. Ingen ersättning för varken MR, CT, strålning eller cellgiftsbehandling
 • Mellan. Här kan du få ersättning på upp till 5000 kronor per år.
 • Stor. Här kan du får ersättning på upp till 7000 kronor per år. Om din hund skulle behöva strålning eller cellgiftsbehandling, så ökas denna summa till 10 000 kronor.

Rehabilitering

 • Bas. Ingen ersättning ingår för rehabilitering.
 • Mellan. Här kan du få ersättning på upp till 3000 kronor per år.
 • Stor. Här kan du få ersättning på upp till 5000 kronor per år.

Dolda fel

Ersättning för dolda fel ges oavsett vilket försäkringspaket som du har – om din hund har varit försäkrad hos Folksam oavbrutet sedan den var en liten valp (max 12 veckor gammal). Här behöver du också kunna uppvisa ett veterinärintyg som styrker att hunden då var helt frisk. Detta intyg ska då ha varit max en vecka gammalt.

Avlivning

 • Bas. Ingen ersättning ges för varken avlivning eller kremering.
 • Mellan. Ingen ersättning ges för varken avlivning eller kremering.
 • Stor. Med det stora paket kan du får ersättning på upp till 1000 kronor om en veterinär anser att avlivning bör ske efter en skada eller sjukdom som täcks in av försäkringen.

Livförsäkring

Som vi tidigare har nämnt, kan du teckna livförsäkring för din hund från och med att den har blivit sex veckor gammal och fram tills det att den fyller sex år. Därefter gäller den fram till och med att den blir åtta till tio år, beroende på vilken ras den är av.

Du bör också vara införstådd med att livbeloppet sänks med tjugo procent varje år efter att din hund uppnått en ålder av sju år. Det kan dock aldrig sjunka till noll, utan stannar på 5000 kronor fram tills att livförsäkringen upphör av sig själv.

Självrisk

Här är det du som styr, oberoende av vilken paketlösning som du har för din hundförsäkring. Den lägsta fasta självrisken ligger på 1800 kronor och den lägsta rörliga avgiften ligger på 20 procent. Vill du hellre ha en hög självrisk ligger den högsta fasta på 3000 kronor och den högsta rörliga på 20 procent.

Folksam har en självriskperiod på 125 dagar. Då behöver du bara betala en fast självrisk om din hund skulle behöva veterinärvård fler gånger under denna tid. Detta är en ganska vanlig självriskperiod, men vi vill ändå påpeka att det finns betydligt längre perioder också, på upp emot ett år.

Pris

Det är både enkelt och lätt att snabbt få ett prisförslag via vår hemsida teckna smart. Då behöver du till exempel ange vad för ras din hund är, vad den är för kön, hur gammal hon eller han är och var ni bor. Du får också frågan om vad du önskar för försäkrings- och självrisknivå. Annat viktigt som personnummer, hunds hälsodeklaration och information om tidigare försäkringsbolag behöver också fyllas i.

Tilläggsförsäkringar

Avbokningsskydd

Om du vill kunna avboka en resa för att stanna hemma med din sjuka hund behöver du ha en försäkring som täcker detta. En specifik tilläggsförsäkring för detta ändamål finns dock inte. Däremot är detta skydd en del av Folksam Hemförsäkring Stor, Villahemförsäkring Stor eller resetillägget Resklar.

Valpkullsförsäkring

Denna försäkring kan tecknas för uppfödare.

Som du ser har Folksam ett ganska dåligt utbud när det kommer till tilläggsförsäkringar. Detta på grund av att en del redan är inbakat i deras paketlösningar.