Hästförsäkring

Vilken försäkring passar dig?

Hästens födelsedatum Hästens födelsedatum

Hästägarens personnummer Hästägarens personnummer

ex: 1969mmddxxxx

Hästras Hästras

Hästens kön Hästens kön

Välj maxersättningsintervall Välj maxersättningsintervall

Hästens användningsområde Hästens användningsområde

Mer information om hur vi behandlar era personuppgifter finner ni här

Gör ett smart val redan idag och spara pengar Genom att jämföra försäkringar!

Du glömmer väl inte att du alltid har 14 dagars ångerrätt när du tecknar smart genom oss.

If Hästförsäkring

Därför ska du välja If hästförsäkring

  • Livförsäkring för foster och föl
  • Ersätter hältutredning
  • 3 gratis videosamtal med veterinär via FirstVet

Information

If hästförsäkring har tre paketlösningar på sin veterinärvård, Veterinär extra, Veterinärvård och Begränsad veterinärvård. Begränsad veterinärvård har billigast premie men ger inte ett lika omfattande skydd som de andra två alternativen.

If hästförsäkring ger dig 3 fria videosamtal med veterinär

Livförsäkringen kommer i två nivåer, Liv användbarhet och Liv utan användbarhet. If hästförsäkring satsar på ett enkelt och mycket tydligt koncept. Dock har de desto färre tilläggsförsäkringar och valmöjligheter än många andra bolag.

Har If hästförsäkring Karenstid?

Ja, som de allra flesta bolag har även If 20 dagars karenstid. Dessa 20 dagar räknas från att du tecknar försäkringen och du får under den perioden inte någon ersättning. Undantag finns dock, och för skador orsakade av yttre våld gäller försäkringen direkt, utan karens. Föl som försäkras inom 20 dagar från födseln slipper också karens, under förutsättning att fölet innan varit försäkrad via stoets försäkring.

Finns det en övre åldersgräns vid tecknandet av If hästförsäkring?

Ja, If hästförsäkring har en övre åldersgräns. Du kan försäkra din häst från två dagars ålder tills hästen ska fylla 16 år.

Veterinärvård

Folksam hästförsäkring har 3 nivåer på sin veterinärvård, Veterinär extra, Veterinärvård och Begränsad veterinärvård. Läs på nedan för att se vad som ingår i dessa nivåer.

Maxersättning

Begränsad veterinärvård och Veterinärvård kan ge ersättning upp till 50 000 kr/år medan Veterinär extra ersätter upp till hela 130 000 kr/år.

Sänkning

If hästförsäkring har samma maxbelopp på veterinärvården under hela hästens liv och sänker alltså inte maxbeloppet. Däremot sänks livbeloppet på livförsäkringen med 20% årligen från att hästen fyllt 16 år.

Medicin

Medicin ingår endast i nivån Veterinär extra. Du kan få ersättning för detta upp till 6000 kr/år.

Resekostnader

Om du väljer att teckna Veterinär extra får du ersättning för veterinärens resor med upp till 3000 kr/år. Du får också ersättning för ambulans kostnader till hästen med upp till 5000 kr/år. Detta ingår dock endast i Veterinär extra och inte i de andra nivåerna.

MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi

If hästförsäkring ger dig ersättning för röntgen i nivåerna Veterinär extra och Veterinärvård. Veterinärvård ger ersättning upp till 10 000 kr/år och Veterinär extra ger ersättning upp till 15 000 kr/år.

Tandvård

Tyvärr ingår inte tandvård i If hästförsäkring. Dock får du ersättning för den tandvård som är direkt till följd av olycksfall.

Osteochondros och ben-/broskfragment

Detta ingår dessvärre inte i if hästförsäkring.

Självriskperiod

If hästörsäkring har en självriskperiod på 100 dagar. Detta innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång under denna period, räknat från det första veterinärbesöket.

Självrisk

Självrisken är den del du själv står för när din häst behöver vård. Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen behöver du bara betala en gång per självriskperiod.

Du väljer om du vill ha en fast självrisk på 2700 kr eller 5000 kr. Den rörliga delen ligger på 20% av den totala kostnaden för veterinärvården. Tänk på att ju högre självrisk du väljer, desto lägre pris får du på premien.

Livförsäkring

Livförsäkringen är en tilläggsförsäkring och ger dig ersättning om hästen kommer bort, stjäls, avlider eller behöver avlivas innan den fyllt 25 år. Ersättningen motsvarar hästens marknadsvärde.

Om du har ett sto försäkrat med en livförsäkring ingår också försäkringen för stoets föl tills det är 20 dagar.

Livförsäkringen kommer i två olika nivåer, Liv med användbarhet och Liv utan användbarhet. Skillnaden är att Liv med användbarhet även täcker kostnaden för dolda fel och ger ett användbarhetsskydd upp till att hästen fyller 22 år. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen med 20% från och med att hästen fyller 16 år.

Pris för If hästförsäkring

Vad priset på din premie blir beror på faktorer som vad hästen har för ålder, kön, ras och var ni bor. Det beror också på vilken nivå du väljer på veterinärvården, vilken självrisk du väljer samt om du köper till någon livförsäkring. För exakt pris, gå till vår startsida på TecknaSmart.

Tilläggsförsäkringar

Liv

Livförsäkringen ger dig ersättning om hästen kommer bort, stjäls, avlider eller behöver avlivas. If hästförsäkring har två livförsäkringar att välja bland. Liv med användbarhet och Liv utan användbarhet

Samlings förmåner

Är du tidigare kund hos If och har Stor hem- eller Stor Villaförsäkring, får du ett extra försäkringsskydd. Du får då avbeställningsskydd, olycksfallsförsäkring för människor och skydd för föremål du har med dig i stallet.