Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara

Jämför Djurförsäkring

Därför är det viktigt att ha en Djurförsäkring

Din hund, katt eller häst har tyvärr inte samma skyddsnät som vi människor har när olyckan är framme. När de behöver vård kan kostnaden nå skyhöga summor. Då är det viktigt att ha en Djurförsäkring - så att du har råd att ge din katt/hund/häst den vård de behöver. Jämför djurförsäkring för att hitta den som passar bäst för dig och ditt djur

Djurförsäkringens olika delar

En djurförsäkring innefattar kostnader för undersökning och behandling om ditt djur drabbas av sjukdom eller olycksfall. En djurförsäkring består av tre olika delar och du väljer själv om du vill teckna alla eller endast teckna veterinärvården. De tre delarna kallas för Veterinärvård, Livförsäkring och Tilläggsförsäkring. Mer om detta nedan.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är själva grunden. Den ger ersättning för sjukdomar, skador och i vissa fall mediciner och rehabilitering. Veterinärvårdsförsäkringarna skiljer sig mycket åt beroende på var du väljer att teckna så jämför djurförsäkring noga så att du hittar det som passar bäst för er.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger ekonomisk ersättning om ditt djur avlider eller måste avlivas innan en viss ålder. Den kan också gälla om ditt djur springer bort eller om någon stjäl ditt djur. Bra att veta är att många bolag har som krav att djuret ska vara id-märkt för att livförsäkringen ska gälla.

Tilläggsförsäkring

Det går att utöka din försäkring med en mängd olika tillägg så att du får ett extra skydd. Vanliga tilläggsförsäkringar är Avel och Användbarhet, men det skiljer sig mycket åt mellan bolagen vad som finns att välja till.

Bra att veta när du väljer och jämför Djurförsäkring

Djurförsäkringar skiljer sig åt både till pris och innehåll. Vi på TecknaSmart ger rådet att inte enbart stirra dig blind på priset utan att också titta efter vad som ingår i försäkringen. En billig försäkring som sedan inte ger dig ersättning för den sjukdom som ditt djur sedan råkar ut för blir på så vis inte särskilt billig. Titta istället efter en prisvärd försäkring där du är nöjd med både pris och innehåll.

En annan sak som är bra att veta om är att försäkringsbolagen har något som kallas undantag, det är tillfällen när du inte kan få ersättning. Det tex. röra sig om undantag för särskilda raser eller medfödda sjukdomar. Undantagen går att läsa om i villkoren.

Bra att veta som Hundägare

Varje hund är unik och därför blir också varje försäkringssituation speciell. Innan du väljer försäkringsbolag så tänk på vad som passar för just din hund. Ska hunden användas som ledarhund, till avel, jakt eller agility? Då rekommenderar vi att köpa till en tilläggsförsäkring som ger dig ersättning ifall hunden förlorar sin arbets- eller avelsförmåga.

En del raser löper större risk än andra att råka ut för vissa sjukdomar, I de fallen kan det vara bra att välja ett högre ersättningsbelopp och även att dubbelkolla så att försäkringen täcker just de sjukdomar som är vanliga för din hundras.

Mer om Hundförsäkringar

Bra att veta som Kattägare

Här gäller detsamma som för hund, varje katt är unik och du behöver därför utgå från din egen ras. En del raser har större risk att råka ut för vissa sjukdomar och dessa kommer därför att vara dyrare att försäkra. Ett tips är att välja en högre maxersättning på de raserna.

Se också till så att den vanligt förekommande tandsjukdomen TR/FORL ingår i veterinärvården. Tänder som blivit angripna av denna tandsjukdom måste dras ut. För att dra ut tänder behöver katten sövas och det hela kan bli en dyr affär om inte tandsjukdomen ingår i din försäkring.

Till dig som har tänkt att använda din katt till avel eller utställning rekommenderar vi att du köper till en avelsförsäkring eller användbarhetsförsäkring.

Mer om Kattförsäkringar

Bra att veta som Hästägare

Att betala för vård till en häst kan bli mycket kostsamt och det är därför viktigt att du ser till att ha en Djurförsäkring. Försäkringsbolagen erbjuder många olika tillägg och paketlösningar för häst så jämför Djurförsäkring noga innan du väljer.

Vi tipsar om att se efter om MR-CT undersökningar ingår, Den här typen av röntgen vill du gärna ha täckning för då det annars kan bli väldigt dyrt.

Mer om Hästförsäkringar

Påverka ditt pris

Vad priset för din Djurförsäkring blir beror inte bara på vilket försäkringsbolag du väljer. Andra faktorer som spelar roll är vilken ras, kön och ålder ditt djur har samt var ni bor. Det finns också faktorer där du kan påverka priset, exempelvis har det betydelse vilken självrisk du väljer. Ju högre självrisk du är beredd att betala desto billigare blir premien och vice versa.

Vad du väljer för maxersättning och om du väljer att köpa till tilläggsförsäkringar påverkar också ditt pris. Många bolag erbjuder rabatter, utnyttja dem för att komma ned i pris!

Begrepp som är bra att känna till

Självrisk och Självriskperiod

Varje gång ditt djur behöver vård betalar du en del av summan själv, denna kostnad kallas för självrisk. Du kan själv välja hur hög självrisk du vill ha, ju högre självrisk desto billigare blir premien och vice versa. Självrisken består oftast av en fast och en rörlig del.

Den fasta självrisken betalar du bara en gång per självriskperiod. Ju längre självriskperiod - desto bättre för dig. Hur lång självriskperioden är skiljer sig mycket åt mellan bolagen så tänk på det när du jämför Djurförsäkring.

Premie

Premien är själva kostnaden för Djurförsäkringen. Det vanligaste är att du betalar den månadsvis.

Maxersättning

Maxersättningen är det högsta beloppet du kan få ut i ersättning under ett år. Du får själv välja mellan olika maxbelopp, ju högre maxbelopp du vill försäkra ditt djur för desto dyrare blir premien.

Karens

Karens innebär att du inte får någon ersättning för vård av ditt djur under de första dagarna, precis efter att du tecknat försäkringen. Karensen är vanligtvis ca 20 dagar. Det kan dock göras undantag och du kan i vissa fall slippa karenstid

MR/CT.

MR och CT är olika röntgenformer. Att röntga kostar mycket pengar, ofta över 10 000 kr för katt och hund och det är därför värt att titta efter om det ingår i den försäkringen som du tänkt att teckna.

1